امیرعبداللهیان: در صورت خروج آمریکا از برخورد چندگانه، دستیابی به توافق دور از دسترس نیست


نیویورک- آژانس خبری سیاست خارجی- حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران، گفت: اگر طرف آمریکایی از چندگانگی برخورد کردن خودخارج شود و نیت و اراده واقعی خود را نشان دهد، دستیابی به یک توافق برای بازگشت همه طرف‌ها به برجام و لغو تحریم‌های ایران دور از دسترس نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85236084/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C