امیرعبداللهیان: در سفر عربستان اظهارات مثبتی را درباره سوریه دریافت کردم


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه در بدو ورود به دمشق با اشاره به سفر اخیر خود به عربستان، از اظهارات مثبت مقامات این کشور در ریاض درباره تحولات سوریه خبر داد.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85216006/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87