امیرعبداللهیان: جنگ اوکراین در سیاست غلط توسعه ناتو به شرق ریشه دارد


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با دبیرکل سازمان ملل متحد، ریشه جنگ اوکراین را در سیاست غلط توسعه ناتو به شرق ارزیابی کرد و ارسال سلاح از سوی ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را اتهامی بی‌اساسی دانست.منبع