امیرعبداللهیان جزییات انتقال منابع بلوکه شده از کره جنوبی را تشریح کرد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه در تشریح جزییات دریافت منابع بلوکه شده ایران از کره جنوبی گفت: این منابع در چند مرحله در اروپا به یورو تبدیل و سپس به بانکی در یکی از کشورهای منطقه منتقل می‌شود تا برای خرید کالاهای غیر تحریمی استفاده کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85198752/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7