امیرعبداللهیان: توافقات خوبی میان روسای جمهور ایران و چین حاصل شده است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه کشورمان گفت: توافقات خوبی میان روسای جمهور ایران و چین حاصل شده است و و توافقاتی که به عمل آمد شاهد رشد و توسعه هر چه بیشتر همکاری‌های اقتصادی، تجاری، گردشگری، فرهنگی، علمی، فناوری و صنعتی میان دو کشور باشد.منبع