امیرعبداللهیان: تنش در قره‌باغ باید از طریق گفت‌ وگو حل‌ و فصل شود


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه در دیدار با همتای ارمنستانی خود بر ضرورت رعایت مفاد توافق آتش بس از سوی طرفین و حل و فصل مسائل از طریق گفت‌ وگو تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85233281/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AD%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B5%D9%84