امیرعبداللهیان: تروریسم و افراط گرایی همچنان چالش اصلی در خاورمیانه استامیرعبداللهیان: تروریسم و افراط گرایی همچنان چالش اصلی در خاورمیانه است

امیرعبداللهیان در این دیدار با بیان این که ایران جایگاه عالی برای مجمع عمومی سازمان ملل قائل است، اظهار امیدواری کرد که نشست جاری این مجمع فرصتی برای تبادل نظر رسیدگی به چالش‌های جهانی در حوزه صلح و امنیت بین المللی باشد.

وزیر امور خارجه در این دیدار آخرین وضعیت گفت وگوهای جاری برای احیای برجام و پیام‌های تبادل شده با طرف آمریکایی را تشریح و اظهار کرد، تروریسم و افراط گرایی همچنان چالش اصلی در منطقه خاورمیانه است که با تشدید وضعیت افغانستان به منشا نگرانی جدی برای کشورهای منطقه بدل شده است.

امیرعبداللهیان با تشریح ابتکار کشورمان به عنوان بانی اصلی قطعنامه مقابله با گرد و غبار، این پدیده را مساله مشترک کشورهای منطقه دانست که سلامت میلیون‌ها نفر را با تهدید مواجه کرده و ابراز امیدواری کرد مجمع عمومی بتواند توجه جهانی به ضرورت مقابله با این پدیده را برجسته کند.

چابا کروشی رئیس نشست هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل نیز با استقبال از رویکرد جمهوری اسلامی ایران و با اشاره به توانمندی بدنه دیپلماسی ایران اظهار امیدواری کرد ایران نقش فعالی در فرایند اجماع سازی در قطعنامه‌های مجمع ایفا کند.

وی همچنین با اشاره به ناتوانی شورای امنیت در پرداختن به بسیاری از موضوعات جهانی، اظهار کرد که انتظار عمومی کشورها فعال شدن بیش از پیش مجمع عمومی برای رسیدگی به موضوعات مرتبط با امنیت جهانی است.

رئیس مجمع عمومی با اشاره به نگرانی جاری در جهان در حوزه آب، اظهار امیدواری کرد ایران حضور فعالانه‌ای در کنفرانس جهانی مدیریت منابع آب در ماه مارس داشته باشد.منبع

مطالب مرتبط