امیرعبداللهیان: تداوم تحریم، حمایت ریاکارانه غرب از حقوق بشر را آشکارتر می‌کند


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه با بیان اینکه تحریم‌ها مردم عادی را هدف قرار می‌دهد و به گروه‌های آسیب‌پذیر بیش از همه لطمه می‌زند، تاکید کرد: تداوم تحریم، حمایت ریاکارانه غرب از حقوق بشر را آشکارتر می‌کند.منبع