امیرعبداللهیان به آفریقای جنوبی می‌رود/ برگزاری پانزدهمین نشست کمیسیون مشترک دو کشور


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- مهدی آقاجعفری سفیر جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی خبر داد حسین امیرعبداللهیان روز پنج شنبه برای شرکت در پانزدهمین نشست کمیسیون مشترک ایران و آفریقای جنوبی در شهر پرتوریا حضور خواهد یافت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85192762/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA