امیرعبداللهیان بقعه «بی‌بی هیبت‌الله» باکو را زیارت کرد


باکو- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه قبل از ترک جمهوری آذربایجان به عنوان میزبان نشست وزرای خارجه جنبش عدم تعهد، آرامگاه «فاطمه صغری علیها السلام» از دختران امام موسی کاظم(ع) را زیارت کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85162216/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF