امیرعبداللهیان بر روابط خوب و ممتاز با همه همسایگان تاکید کرد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان بر روابط خوب و ممتاز با همه همسایگان تاکید کرد.منبع