امیرعبداللهیان با همتای سعودی خود دیدار کرد


ریاض-آژانس خبری سیاست خارجی- وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در محل وزارت خارجه عربستان دیدار و گفت‌وگو کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202008/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF