امیرعبداللهیان با نخست وزیر کویت دیدار کرد


کویت-آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه که در کویت به سر می‌برد، با «احمد نواف الاحمد الصباح» نخست وزیر این کشور دیدار و تبادل نظر کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85147574/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF