امیرعبداللهیان با رییس مجلس نیکاراگوئه دیدار کرد +فیلم


نیکاراگوئه- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امورخارجه کشورمان با رییس محلس نمایندگان نیکاراگوئه دیدار کرد.منبع