امیرعبداللهیان با رئیس‌ دولت انتقالی مالی دیدار کرد

امیرعبداللهیان ضمن قدردانی از تلاشهای دولت مالی در مبارزه با جریانات تروریستی، با مرور مبارزات جمهوری اسلامی ایران علیه تروریسم منطقه ای در عراق و سوریه، شکست داعش را نتیجه تلاشهای مستمر ایران با همکاری دولتهای مرکزی سوریه و عراق دانست.

 منبع

وزیر امور خارجه در این دیدار، ضمن ارائه گزارشی از برگزاری موفقیت آمیز اولین کمیسیون مشترک همکاری های جامع دو کشور، آمادگی جمهوری اسلامی ایران در توسعه همکاری های اقتصادی، دفاعی و علمی – فناوری با کشور مالی را اعلام کرد.

آسیمی گویتا رییس دولت انتقالی مالی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از وزیر خارجه کشورمان به جهت برگزاری موفق کمیسیون مشترک همکاری های جامع، خواستار تسریع و توسعه همکاری های همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی آژانس خبری سیاست خارجی، حسین امیرعبداللهیان که در صدر هیات بلند پایه سیاسی – اقتصادی جهت دیدار با مقامات جمهوری مالی و برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های جامع، در حال دیدار از باماکو است، روز سه شنبه با ژنرال «آسیمی گویتا» (Assimi Goita) رئیس دولت انتقالی مالی دیدار و گفت وگو کرد.

وی تاکید کرد که جایگاه مهم جمهوری اسلامی ایران در معادلات سیاسی منطقه ای و بین المللی، نتیجه ایستادگی مردم و رهبری ایران در برابر تحریم های ظالمانه بوده و مردم مالی نیز با الگو برداری از موفقیت های ملت ایران، به مبارزات خود در برابر زیاده خواهی های خارجی ادامه خواهد داد.