امیرعبداللهیان با دبیرکل سیکا دیدار کردامیرعبداللهیان با دبیرکل سیکا دیدار کرد
تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه روز سه شنبه در حاشیه حضور در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی(اکو) با «کایرات ساری باری» دبیرکل سازمان همکاری و اعتمادسازی در آسیا(سیکا) دیدار کرد.منبع