امیرعبداللهیان با خانواده امام موسی صدر دیدار کرد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با اعضای خانواده امام موسی صدر در بیروت در خصوص برخی از ابعاد پرونده ربایش این روحانی اندیشمند، با آنها گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85217766/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF