امیرعبداللهیان با ایرانیان مقیم لبنان دیدار کرد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه کشورمان با حضور در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت، با جمعی از ایرانیان مقیم لبنان دیدار و گفت‌وگو کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85217720/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF