امیرعبداللهیان: با آژانس در مسیر درست همکاری قرار داریم/تحریم ایران به نفع اروپا نیست


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه در گفت‌ وگوی تلفنی با نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، با بیان اینکه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مسیر درست همکاری قرار دارند، تصریح کرد، تداوم سیاست ناکارآمد تحریم ایران به نفع اروپا نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85200316/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85