امیرعبداللهیان: ایران و کوبا از پیشگامان توسعه‌ همگرایی منطقه‌ای هستند


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران و کوبا از پیشگامان توسعه‌ همگرایی منطقه‌ای هستند که می‌توانند فرصت حضور یکدیگر در ائتلاف‌های شکل‌گرفته در دو سوی کره‌زمین را فراهم سازند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85141522/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C