امیرعبداللهیان: ایران همواره نگران زنان و کودکان کشورهای درگیر جنگ است


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه تصریح کرد، جمهوری اسلامی ایران همانگونه که نگران وضعیت زنان و کودکان در فلسطین، یمن، افغانستان و سایر کشورهای درگیر جنگ و بحران است، نگران وضعیت زنان و کودکان اوکراینی نیز است.منبع