امیرعبداللهیان: ایران به پشتیبانی قوی از سوریه ادامه خواهد داد


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه در یدار با رییس جمهور سوریه تاکید کرد، جمهوری اسلامی ایران امنیت و پیشرفت سوریه را امنیت و پیشرفت خود می‌داند و به پشتیبانی قوی از سوریه ادامه خواهد داد.منبع