امیرعبداللهیان: ایران با هرگونه تغییر مرز و ژئوپولتیک منطقه مخالف استامیرعبداللهیان: ایران با هرگونه تغییر مرز و ژئوپولتیک منطقه مخالف است
ایروان- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه ضمن تاکید بر لزوم حفظ و توسعه کریدور شمال- جنوب از مسیر ارمنستان افزود: جمهوری اسلامی ایران با هرگونه تغییر ژئوپلتیک و تغییر در مرزهای منطقه مخالف است.منبع