امیرعبداللهیان: ایران از گسترش همکاری‌ها با سوئیس استقبال می‌کند + فیلم


نیویورک- آژانس خبری سیاست خارجی- حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با همتای سوئیسی خود گفت: تهران از گسترش بیش از پیش همکاری‌ها با برن استقبال می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85234639/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF