امیرعبداللهیان انتصاب وزیر خارجه جدید سنگال را تبریک گفتامیرعبداللهیان انتصاب وزیر خارجه جدید سنگال را تبریک گفت
تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه در پیامی‌ به «آیساتاتال» برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی و همچنین انتصاب مجدد وی به سمت وزیر ‌امور خارجه را تبریک گفت.منبع