امیرعبداللهیان انتصاب وزیر امور خارجه جدید کویت را تبریک گفتامیرعبداللهیان انتصاب وزیر امور خارجه جدید کویت را تبریک گفت
تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با ارسال پیامی، انتصاب شیخ سالم عبدالله الجابر الصباح را به عنوان وزیر امور خارجه جدید دولت کویت تبریک گفت.منبع