امیرعبداللهیان از وزیرخارجه قطر استقبال کرد


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – «محمدبن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر که به تهران سفر کرده است، به طور رسمی در ساختمان وزارت امور خارجه مورد استقبال وزیر امورخارجه کشورمان قرار گرفت.منبع