امیرعبداللهیان از خانه‌ بیماران پروانه‌ای دیدار کرد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در آستانه هفته جهانی شناخت بیماران پروانه ای، امروز – چهارشنبه – از خانه ای بی (بیماران پروانه‌ای) در تهران بازدید کرد.منبع