امیرعبداللهیان: اروپا با زمان بازی کرد/ اقدامات طرف‌ مقابل را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه عدم پایبندی اروپا به تعهداتش پس از خروج ترامپ از برجام را «بازی با زمان» توصیف کرد و درباره قرار گرفتن نام برخی از افراد در لیست تحریم‌ها گفت: اقدامات طرف‌های مقابل را بدون پاسخ نمی‌گذاریم؛ آنها نمی‌توانند از یکطرف درخواست مذاکره کنند و از سوی دیگر با تکرار و ادامه سیاست‌های نادرست، فشار بر ایران را افزایش دهند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229360/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A7