امیرعبداللهیان: ادامه حمایت تهران از دمشق/ نظامیان آمریکایی به خانه برگردند


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه ایران در سخنانی در جریان نشست خبری مشترک با همتای سوری خود در دمشق بر ادامه حمایت تهران از دمشق و ضرورت پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی به این کشور تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85216181/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87