امیرعبداللهیان: آژانس بر وظیفه فنی خود متمرکز شود، همکاری ها را تقویت خواهیم کرد

ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در سال ۲۰۱۵  اتفاقی افتاد و اراده و توافقی سیاسی میان ایران و آمریکا و سه کشور اروپایی به حل مسائل ایران و آژانس کمک کرد.

وی تصریح کرد: اما قبول داریم که مسیرش کار فنی است.اما به موازات آن باید اراده سیاسی مثل سال ۲۰۱۵ برای بستن پرونده های اتهامی وجود داشته باشد.

امیرعبداللهیان افزود: الان نیز با وضعیتی مواجه هستیم که طرف های مذاکره کننده آمریکایی به ما می گویند هیچ تضمینی برای دولت بعدی نداریم.

وزیر خارجه ایران ادامه داد: مشکل ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی این است که سیاسی عمل می کند. اگر آژانس متمرکز بر مسوولیت و وظیفه فنی خودش بشود، ما هم در این مسیر همکاری هایمان را با آژانس تقویت خواهیم کرد.

وزیر خارجه ایران در پاسخ به سوالی باره تضمین ها و نگرانی های ایران در این زمینه و اینکه آیا می شود تضمین در این زمینه را به طریق دیگری همچون همکاری در سایر زمینه ها مانند عراق، یمن ، سوریه و … انجام داد که منافع مشترکی در آن وجود دارد؟ گفت: ما وقتی از تضمین صحبت می کنیم به تجربه قبلی برمی گردیم.خروج ترامپ از برجام یک اقدام مغایر مقررات و حقوق بین الملل بود.

امیرعبداللهیان اضافه کرد: پس این خیلی طبیعی است که اتهامات بی اساسی که الان در دستور کار آژانس علیه ایران است، باید از میان برداشته شود.

امیرعبداللهیان اضافه کرد: ولی اقدامات داوطلبانه و بیشتری که انجام داده بودیم از جمله دوربین هایی را که داوطلبانه نصب شده بود، از مدار خارج کردیم. در اقدام متقابل بخاطر قطعنامه ای که در آژانس چهار ماه پیش صادر شد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: آمریکا و سه کشور اروپایی، کار اشتباهی را انجام دادند؛ در حالیکه در وسط مذاکره بودیم، قطعنامه را ارائه کردند.

وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: معنی آن این است بعد از آنکه همه طرف ها به برجام برگردند، ما هم باید همه دسترسی ها را مجددا به آژانس بدهیم؛ دسترسی های فراتر از پادمان.

امیرعبداللهیان افزود: ما می خواهیم در کنار همکاری های فنی و پاسخ به سوالات آژانس، این اراده سیاسی هم وجود داشته باشد. ما دو درصد کل فعالیت هسته ای جهان را در ایران آن هم در چارچوب صلح آمیز انجام می دهیم اما ۳۷ درصد بازرسی های آژانس به ایران اختصاص دارد.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: ما به همکاریمان با آژانس ادامه می دهیم. در مورد سه مکان اتهامی علیه ایران، آژانس سوالاتی دارد؛ آماده ایم به سوالات آژانس پاسخ دهیم. اما قویا اعتقاد داریم آژانس باید تکنیکی و فنی عمل کند.

به گزارش آژانس خبری سیاست خارجی، وزیر امور خارجه در مصاحبه با المانیتور درباره تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی و مسائل پادمانی و بسته شدن آن افزود: در مورد همکاری با آژانس هیچ مشکلی نداریم. الان در چارچوب پادمان همکاری های ما ادامه دارد.دوربین های آژانس نصب هستند و عملیات مانیتورینگ خود را ادامه می دهند.

ادامه داردمنبع