امیرعبداللهیان: آمریکای لاتین سرشار از فرصت‌های قابل توجه است


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به دیدار با وزیر امور خارجه برزیل نوشت: آمریکای لاتین سرشار از فرصت‌های قابل توجه است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237240/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA