امیرعبداللهیان: آثار رنج و زندان بر جسم ضعیف شده اسدالله اسدی آزاردهنده بود


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه در توئیتی با اشاره به دیدار اسدالله اسدی با وی تصریح کرد: اگرچه از بازگشت همکارم خرسندم، اما تجلی آثار رنج و زندان بر جسم نحیف و ضعیف‌شده ایشان، سخت آزاردهنده بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85136386/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C