امیدواریم کنسولگری های ایران و عربستان در جده و مشهد بازگشایی شود


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه کشورمان، گفت: تاکنون پنج دور مذاکره دوجانبه با عربستان در بغداد داشتیم و بر تداوم مذاکرات اتفاق نظر داریم.منبع