امضای سند همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان اتاق بازرگانی ایران و کراچی

سند همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان اتاق بازرگانی ایران و کراچی امضا شد.

به گزارش ایسنا، سند همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی کراچی در حضور وزیر امور خارجه کشورمان و مقامات ایالتی سند پاکستان به امضا رسید.

انتهای پیام/ ی 26

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051307725/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86