امضای تفاهم‌نامه ارتقای سلامت جامعه


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- تفاهم‌نامه همکاری با هدف «ارائه خدمات مشترک به‌منظور ارتقای سلامت جامعه» میان شرکت توسعه کاربرد پرتوها و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید بهشتی به امضا رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85151247/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87