اقدام خبیثانه قرآن‌سوزی برای وادار کردن مسلمانان به واکنش‌های غیرعقلانی بود


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با بیان اینکه دشمنان قصد دارند با اقدام خبیثانه قرآن سوزی مسلمانان را وارد توطئه دیگری کنند،‌گفت: رهبر خردمند ما در ایران اسلامی و علمای دین مبین اسلام در کشورهای اسلامی کاملا با چشمانی ناظر و دانا شرایط را رصد و هوشمندانه نسبت به اینگونه اعمال و رفتار تصمیم می‌گیرند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85183501/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A8%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C