افقی روشن پیش روی روابط چین و ایران


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- تارنمای اینترنتی روزنامه “چاینا دیلی” چین در گزارشی با عنوان “توسعه همکاری های ایران و چین در انتظار آینده ای روشن” ، به سفر اخیر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به پکن پرداخته و از آن به عنوان موفقیتی بزرگ برای توسعه همکاری دو طرف یاد کرده است.منبع