افغانستان از میهمان‌نوازی ایران قدردانی کرد

این مقام وزارت خارجه حکومت طالبان در بخشی دیگر از سخنانش مدعی شد  افغان‌ها با جهاد خویش ایران و پاکستان را حفظ و همچنان 15 کشور اسلامی را آزاد کرده اند. “ما با خون مجاهدین خویش پاکستان و ایران را حفظ و 15 کشور اسلامی را از سلطه شوری آزاد کردیم.”

استانکزی از کشورهای همسایه نیز خواست که مرزهای خویش را باز گذاشته و سهولت‌ها را ایجاد کنند تا افغانها از روابط تجارتی سیاسی و آموزشی با آنها استفاده کنند.

 منبع

این مقام حکومت طالبان  از کشورهای همسایه خواست که برای یک افغانستان آباد همکاری کنند.

به گزارش آژانس خبری سیاست خارجی به نقل از رسانه های رسمی افغانستان، در این نشست که امروز با حضور مقامات حکومت طالبان و جمعی از سفرای کشورهای همسایه و دوست افغانستان در کابل برگزار شد، استانکزی از مهمان نوازی چهار دهه ایران و پاکستان از پناهچویان افغان تشکر کرد و گفت این دو کشور همسایه با پناه دادن به میلیون‌ها مهاجر افغان در چهار دهه گذشته مسئولیت اسلامی خویش را ادا کرده اند.

وی تاکید کرد: ما با متحد بودن باکشور های همسایه دیگر نمی گذاریم که پای بیگانه گان در افغانستان و منطقه باز شود زیرا حضور بیگانه گان در منطقه بی ثبات کننده است.

وی تاکید کرد: از کشورهای همسایه می‌خواهیم که در قسمت مهمان نوازی پناهجویان تا مساعد شدن زمینه بازگشت آنها حوصله کرده و با آنها خوش رفتاری کنند.

استانکزی تاکید کرد که طالبان خواستار روابط سیاسی مثبت و پویا با همسایگان و کشورهای جهان است و هیچ تهدیدی از جانب افغانستان دیگران را تهدید نمی کند.