افزایش فشار آمریکا برای ممانعت از فروش نفت ایران


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت که واشنگتن فشار به چین برای توقف واردات نفت ایران را افزایش خواهد داد.منبع