افتتاح یکی از قطب‌های رادیوداروی کشور تا سال آینده


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه حداکثر تا اوایل سال آینده مرکز جدیدی در حوزه رادیودارو افتتاح می شود، گفت که این مرکز یکی از قطب‌های رادیودارو بوده و توسعه صادرات کشور در این حوزه را به دنبال خواهد داشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85167731/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87