اعطای بورسیه تحصیلی به ۶۰ نفر از پذیرفته‌شدگان برتر کنکور ۱۴۰۲


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- اعطای بورسیه تحصیلی به ۶۰ نفر از پذیرفته‌شدگان برتر کنکور سراسری ۱۴۰۲ از سوی سازمان انرژی اتمی انجام می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85199460/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B6%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2