اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از سازمان انرژی اتمی بازدید می‌کنند


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بازدید اعضای این کمیسیون از سازمان انرژی اتمی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85189579/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF