اسلامی: گازدهی به سانتریفیوژها پاسخی به تحریم‌های آمریکا بود

معاون رییس جمهور اظهار داشت: اگر در مذاکرات به معنای واقعی کلمه حسن نیت داشتند و سالها مذاکره کردند،برجام مولود برون رفت از این وضعیت بوده است، یعنی مذاکره‌ای صورت گرفته تا این اتهامات رفع شود، اعتماد سازی صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت آژانس خبری سیاست خارجی، محمد اسلامی روز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت:  آمریکایی ها مرتب اعتراف به شکست سیاست فشار حداکثری دارند و امیدی به این سیاست ندارند.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره تاکیدکرده که تمام فعالیت های هسته ای اش مطابق موازین پادمان و ان پی تی است و متعهد به ان پی تی و  پادمان هستیم‌ گفت: در اجرای قانون راهبردی برای لغو تحریمها در پاسخ به تحریم ها گازدهی به سانتریفیوژ های پیشرفته ار آغاز کردیم تا به آمریکایی ها نشان دهیم که اراده ایران، اراده مستحکمی برای لغو تحریم ها است و از هیچ گونه اقدامی که در راستای منافع ملت ایران است کوتاه نخواهیم آمد.منبع

اسلامی افزود: ایران در شرایط متفاوتی از حقوق خود کاسته و محدودیت و نظارت تشدید شده را پذیدفته تا این اتهامات و ادعاها کنار گذاشته شود،بهانه ها سلب و تحریم ها لغو شود و اجازه دهند شرایط با الگوی توافق شده تداوم یابد.اما متاسفانه به این تعهدات عمل نکردند و هر روز بهانه جدیدی می آورند و اتهامات را به صورت تشدید شده، تکرار می کنند.

وی افزود: با این حال شاهد رفتار دوگانه و چندگانه آمریکا هستیم و اتهامی واهی که ۲۰ سال به کشور نسبت می دهند. رژیم صهیونیستی و ضد انقلاب اداعاهایی در زمینه مکان‌ها و مدارک واهی دارند که سعی می کنند از این طریق فشارها را بر ملت ایران تشدید کنند.