اسلامی: نیروگاه اتمی کارون در خوزستان احداث می‌شود


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – رییس سازمان انرژی اتمی گفت:
نیروگاه اتمی کارون با توان داخلی در استان خوزستان احداث می‌شود تا ایران اسلامی نیازی به خارجی‌ها در این زمینه نداشته باشد.منبع