اسلامی: سامانه های پرتودهی محصولات کشاورزی در تمام استان‌ها ایجاد می‌شود


تبریز- آژانس خبری سیاست خارجی- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مهم ما در سازمان، توسعه سامانه‌های پرتودهی است که بتواند در بخش سلامت، امنیت غذایی و اقتصادی کشور مثمرثمر باشد، گفت: تلاش داریم تا پایان دولت سیزدهم هر کدام از استان‌های کشور را حداقل به یک سامانه پرتودهی محصولات کشاورزی تجهیز کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85214504/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF