اسلامی: سازمان انرژی اتمی مکلف است ۱۰هزار مگاوات برق تولید کند


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- رییس سازمان انرژی اتمی گفت: نقش سازمان انرژی اتمی یک نقشه راهبردی تمام کننده است و این سازمان مکلف است که ۱۰هزار مگاوات برق تولید کند.منبع