اسلامی: باید به سمت حذف آلاینده‌ها پیش رویماسلامی: باید به سمت حذف آلاینده‌ها پیش رویم
تهران- آژانس خبری سیاست خارجی-رئیس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اینکه باید به سمت حذف آلاینده ها پیش برویم، گفت: سازمان فناوری‌های هسته‌ای گسترده و پرکاربردی برای حفاظت از محیط زیست در اختیار دارد که می‌تواند با حمایت مسئولین هر چه سریعتر بکار گرفته شود.منبع