اسلامی: بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران به صورت مرتب ادامه دارداسلامی: بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران به صورت مرتب ادامه دارد
تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- رئیس سازمان انرژی اتمی از تداوم بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ از تأسیسات هسته‌ای خبر داد و درباره سفر دبیرکل این نهاد به ایران گفت: با نهایی شدن زمان و اهداف سفر آقای گروسی، وی به ایران خواهد آمد و ما از حضور ایشان استقبال می‌کنیم.منبع