اسلامی: اقدام نظامی و تحریم برنامه هسته‌ای ایران را متوقف نخواهد کرد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با شبکه «الجزیره» قطر تاکید کرد: “برنامه هسته‌ای کشورمان با اقدام نظامی و حتی تحریم قابل حذف و متوقف کردن نیست.”

منبع: https://www.irna.ir/news/85216558/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF